Sjukgymnaster

Sommartider/Vxl:

v.25-v.27, v.30 mån-ons kl. 9-11

v.28-v.29 mån-ons kl. 10-11

v.31 mån-ons kl. 9-12

Telefontid:

Mån-fre: 9.00-12.00

Tors: 13:30-15:00  

                                                       

Öppettider:

Mån-tors: 7.30-17.00  Fre: 7.30-16.00

Växel: 08 – 514 908 40.  Ring växel för nybesök, sjukgymnast direkt vid återbesök.

 

Kerstin Grunewald 08-514 908 41
Nina Renvall 08-514 908 42
Peter Wahlbom 08-514 908 43     Även försäkringspatienter.
Gunilla Vogel 08-514 908 44
Karin Brandell 08-514 908 45
Charlotte Simonius 08-514 908 46
Tiina Horppu 08-514 908 47
Åsa Westermark 08-514 908 48
Linda Ekenros 08-514 908 49    Även försäkringspatienter.      
Janne Koutromichalis 08-121 376 20
Petra Källman Navier 08-121 376 21
Mia Tegmark 08-121 376 22
Jeanette Berggren 08-121 376 25
Johan Blomqvist 070-9369003      Även försäkringsspatienter